Welkom op de website van C.V. de Jonge Böck.CV. De Jonge Bock is opgericht in maart 1954 in lokaal Th. Drijver op de Schrieversheideweg te Heerlen.

Onder leiding van de heer Frans Kinderman groeide de Jonge Böck al snel uit tot een volwassen vereniging met goed bezochte zittingen en deelname aan veel festiviteiten in de wijk en verre omgeving.

Het ledental is ook steeds op een ruim pijl gebleven en zo kon de vereniging in de loop der jaren ook zeer veel jubilarissen huldigen. Enkele markante personen die in de loop der jaren het gezicht van de Jonge Böck vormden waren o.a. voorzitter Cor Berkers en de penningmeester Toet Kinderman, die ervoor zorgden dat wij in binnen- en buitenland een graag geziene gast waren. Jan Blom, die ondanks een haperende gezondheid elf jaar lang een vat bier van Borgharen naar Nieuw-Einde op een zelf gebouwde bierwagen bracht. 44 Jaar lid, waarvan 33 jaar als President was Nol Peters jarenlang het gezicht van de vereniging en een bepalende figuur in de Carnavalswereld. C.V. de Jonge Böck is de enige Carnavalsvereniging in Nederland die zich Koninklijk mag noemen. C.V. de Jonge Böck is in gedachten al bezig om voorbereidingen te treffen voor het 66-jarig jubileum en dat bewijst ook dat de vereniging op dit moment nog springlevend is en mede door het organiseren van diverse activiteiten waaronder de jaarlijkse Vaderdags-braderie te Nieuw-Einde het meest in het oog springen. Wij hopen dan ook dat het ondanks een terug lopende belangstelling voor diverse culturele verenigingen het nog vele jaren mogelijk blijft om op een leuke manier de carnaval in onze gemeenschap te blijven promoten.